Мисия

Нашата мисия е да бъдем българският пазарен лидер в областта на спедицията и логистиката, изграждайки дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти, партньори и доставчици, базирани на доверие и сътрудничество, да формираме организационна и управленска култура, основана на ценности, да подпомагаме развитието на българската икономика и конкурентоспособност.

Вниманието ни е насочено към всички организации от производствения, търговския, обществения и държавен сектор, както и частни лица, които имат потребност от услуги по транспортиране и складиране на малки и големи пратки в страната и до всяка точка на света.

Целта ни е да поддържаме високо ниво на потребителска удовлетвореност и лоялност като предлагаме оптимално съотношение между потребителска стойност и цена на предлаганите услуги.

Вдъхновени сме от идеята да бъдем носители на предприемаческия дух в България и да показваме достойното лице на страната ни пред Европа и света.

Визия

Ние вярваме, че нашата стратегическа цел е постижима само тогава, когато стоим близо до нашите клиенти, демонстрираме съпричастност и гъвкавост в решението на техните проблеми, търсим алтернативи и се развиваме заедно с тях.

Качеството на предлаганата услуга гарантираме чрез системно повишаване квалификацията на нашите служители, спазване на международно утвърдени стандарти, разработване и внедряване на иновативни продуктови и технологични решения за отрасъла.

Вярваме, че лоялността на клиентите, партньорите и доставчиците ни е отражение на лоялността на нашите служители към фирмените ценности и практики. Затова се стремим да градим екип от над 200 мотивирани и доволни от работата си професионалисти, които спазват основните принципи на честност, отговорност, всеотдайност и ангажираност. Това гарантира стабилност и устойчиво развитие за всеки, който се асоциира с марката ОЙРОШПЕД.