Кои сме ние

Ние сме иновативна ГРУПА ОТ КОМПАНИИ работещи единно в областта на логистиката и съпътстващите я услуги.

За да улесним нашите клиенти предлагаме решения във ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЛОГИСТИКАТА, които се основават на опита ни, добит ОТ 1990 Г. насам, както и на общото ноу-хау на всичките ни НАД 500 ПАРТНЬОРА от целия свят.

За да допринесем за общия успех ние изграждаме ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с колегите, клиентите, партньорите и доставчиците. Така създаваме организационна и управленска култура, основана на споделени ценности и отговорна взаимозависимост.

Ние поддържаме високо ниво на удовлетвореност, като насърчаваме дигитализацията, мултимодалността, отворената иновация и предлагаме оптимално съотношение между потребителска стойност и цена на предлаганите услуги.

 

Какво правим

Нашата МИСИЯ е да бъдем универсален лидер в логистиката, изграждайки дългосрочни взаимоотношения с всички колеги, клиенти, партньори и доставчици, базирани на доверие и позитивно взаимодействие, да формираме организационна и управленска култура, основана на ценности, да подпомагаме развитието на местните икономики, конкурентоспособност и общество.

 

Нашето бъдеще 

Нашата ВИЗИЯ е чрез постоянни подобрения по метода на отворената иновация да осигуряваме дългосрочен растеж и даваме добавена стойност на колеги, партньори, клиенти, както и на цялото общество.

Вярваме, че нашата стратегическа цел е постижима тогава, когато сме близо до нашите клиенти и изграждаме отношения, основани на принципите приятелство, съпричастност и гъвкавост, така че да намираме заедно най-добрите решения за развитието на бизнеса им, като търсим алтернативи и растем заедно с тях.

Качеството на предлаганата услуга гарантираме чрез постоянна инвестиция в изграждане на системно мислене и познание у нашите колеги и партньори. Налагаме най-новите утвърдени международни стандарти, като разработваме и внедряваме иновативни продуктови и технологични решения за отрасъла.