trasnp-55

Спедиция и транспорт в България, палети, вътрешен транспорт, куриерски услуги, групажни пратки

Ойрокуриер ЕООД е дъщерно дружество на ОЙРОШПЕД Груп, специализирано в областта на куриерските услуги и вътрешния автомобилен транспорт на територията на България.

Фирмата прилага съвременни технологии и работи съобразно световно утвърдени стандарти.

Ойрокуриер ЕООД се специализира в предлагането на спедиторски, логистични, складови, дистрибуционни и куриерски услуги от врата до врата като икономична и експресна услуга. Организира складиране и превоз на опасни товари (ADR), частични и комплектни товари, групажни пратки, палетизирани товави, текстил на закачалки. Фирмата разполага с добре изградена мрежа от разпределителни центрове, собствени камиони и договорни отношения с превозвачи в цяла България.

Ойрокуриер ЕООД извършва митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД Груп, което позволява гъвкавост в предлаганите транспортни услуги, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни транспортни и логистични нужди.

Политиката на Ойрокуриер ЕООД е насочена към клиента и има за цел да предложи възможно най-добро обслужване. Затова ще Ви изслушаме внимателно и бързо ще предложим оптимално решение при взаимно изгодни условия. Вярваме, че само така можем да поддържаме дългосрочни взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици, което осигурява стабилност и прозрачност в бизнеса.

 

Ойрокуриер е новият оторизиран агент в България на международната логистична мрежа SkyNet Worldwide Express. В основата на партньорството е подсигуряването на по-голямо портфолио от логистични решения за всеки бизнес и краен клиент. Двете компании ще обединят опита си в експресните куриерски доставки за пратки до 31,5 кг.

Основните предимства, които лидерът в международните куриерски пратки SkyNet Worldwide Express предоставя в широката гама от услуги на Ойрокуриер са:

 • бърза доставка – експресна доставка по въздух;
 • конкурентни тарифи – финансови решения за всеки бизнес;
 • внос и износ на стоки – сигурна доставка и при трети страни;
 • глобална мрежа – покритие в 7 континента и над 200 държави;

Експресните куриерски доставки на документи и пратки са изключително подходящи за широк спектър от бизнес сфери:

 • за международни он-лайн магазини;
 • за промишлени и индустриални производители;
 • за публичен и частен сектор;
 • за изпращане на дребни пратки и мостри;

Запознайте се отблизо с възможностите, предлагани ексклузивно от Ойрокуриер за България в официалния сайт на компанията SkyNet Worldwide Express.

 

Актуално: Такса гориво за май е 10%.

Такса гориво се актуализира на месечна база.

Определя се в края на всеки месец на база цената на дребно на дизеловото гориво през последния ден на текущия месец.

Данните за цената на горивото се вземат от  https://fuelo.net/calendar?lang=bg

Куриерски услуги България

За да се запознаете с тарифите за куриерски услуги в България на Ойрокуриер ЕООД, моля кликнете на следния линк:

Тарифа за превоз на куриерски и спедиторски пратки – валидна от 01.03.2020 г.

За да се запознаете с графика на обслужване на населените места, моля кликнете на следния линк:

График на обслужване

Палетни и групажни пратки България

За да се запознаете с тарифата за палетни и групажни пратки в България на Ойрокуриер ЕООД, моля кликнете на следния линк:

Тарифа за превоз на куриерски и спедиторски пратки – валидна от 01.01.2018 г.

За да се запознаете с графика на обслужване на населените места, моля кликнете на следния линк:

График на обслужване

Общи условия за куриерски услуги и наложен платеж

За да се запознаете с общите условия за куриерски услуги и общите условия за наложен платеж на Ойрокуриер ЕООД, моля кликнете на съотвения линк:

Общи условия за куриерски услуги

Общи условия за наложен платеж

Частични и комплектни товари България

В сътрудничество с над 100 превозвача с автопарк от над 1000 камиона организираме превоза на цели и частични товари в България. Ойрокуриер ЕООД има винаги подходящия камион на правилното място, така че стоката Ви да бъде вдигната и доставена своевременно и при спазване на специалните Ви изисквания за транспорт.

Опасни товари (ADR) в България

Специално подразделение на Ойрокуриер ЕООД се грижи за безопасния и сигурен транспорт и обработка на опасни вещества, химикали и товари, които са класифицирани съгл. Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR). Изключени за превоз товари в Ойрокуриер са неопакованите (в цистерни или насипни), както и всички товари от класове 1 и 7. Моля да имате предвид, че превозът на опасни вещества и химкали като куриерски пратки е забранен съгл. действащото законодателство.

Ойрокуриер ЕООД има оценка на системата за безопасност и качество (SQAS Safety & Quality Assessment System) от Европейския съвет на химическата индустрия (CEFIC The European Chemical Industry Council). Това е допълнителна гаранция за нивото на сигурност и безопасност при превоза на опасни вещества и химикали.

SQAS_Assessed_Company
Текстил на закачалки в България

Текстилната промишленост в България е силно развита, редица световноизвестни марки са възложили производството на висша мода на български производители. Ойрокуриер разполага с необходимите превозни средства за транспорт на дрехи на закачалки, а разпределителните ни центрове са оборудвани с необходимите средства за разтоварване и натоварване на дрехи на закачалки от един камион в друг при запазване качеството на дрехите.

Митническо представителство

Митническо представителство

 • Изготвяне на митнически и транспортни документи
 • Специализирано митническо посредничество с изнесено работно място в района на Аерогара София
 • Вносна/износна митническа обработка на летище/пристанище
 • Транспортиране при режим транзит под митнически контрол до вносната митница по въздух или земя
 • Смяна на собственост

Митническо складиране:

 • Митническо складиране (обществен склад тип 1 в София) с банкова гаранция 400 000 лева, покриваща митни сборове за повече от 2 500 000 лева
 • Лицензирани времененни складове под митнически контрол в София и Стара Загора за престой на стоки до 90 календарни дни.

Митнически транзитни операции с референтен размер на обезпечението (банкова гаранция за обезпечаване на дължимите митни сборове) в размер на 1 000 000 лв.

Застраховки

Ойрокуриер ЕООД има сключена застраховка „Отговорност на спедитора” като комисионер и като складов оператор със ЗД ЕВРОИНС АД. Предмет на застраховката, покрити и непокрити рискове, можете да откриете тук.

Според Общите условия за куриерски услугиОбщите спедиторски условия (ОСУ) на НСБС, Общите складови условия (ОСКУ) на НСБС, Търговския закон на РБ, Конвенцията за договор за международен автомобилен превоз на товари CMR (за шосеен транспорт), Варшавската конвенция или Монреалската конвенция (за въздушен транспорт), Хагските правила или Хагските Висби правила (за морски транспорт) и другите приложими нормативни актове, отговорността на спедиторите и превозвачите е ограничена до определен размер и в съответстие с причината (виновно поведение). Ако желаете да Ви бъдат покрити евентуалните щети в по-висок размер или за разширени видове причини, Ви съветваме да сключите застраховка “Товари по време на превоз” (карго застраховка) и/или имуществена застраховка за стоки на склад. При морски транспорт Ви съветваме да сключите карго застраховка във всички случаи.

Специалистите от Ойрокуриер ще Ви помогнат при избора на застрахователно покритие и могат да застраховат Вашата стока от Ваше име и за Ваша сметка по Ваше изрично желание.

Вижте повече: застраховки

Защо да изберете Куриерските услуги на ОЙРОШПЕД?

CONTACT US

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

ВИЖ ПОВЕЧЕ

  Работно време за обслужване на клиенти:
  От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

  Куриерски услуги

  1592 София / Аерогара
  бул. Христофор Колумб 56
  тел: 0700 19991, 02 9199 191
  факс: 02 9199 199, 02 9199 119