СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

warehouse-icon

Складова логистика

Складовата, снабдителната, производствената и дистрибуционната логистика в ОЙРОШПЕД Груп се организира от дъщерното дружество Ойролог ЕООД.

С модерния си логистичен терминал, разположен до Аерогара София, с 12 500 кв.м. покрита складова площ и около 9 000 палетни места, собствени логистични терминали в Пловдив, Стара Загора и Лясковец, логистични центрове в Бургас, Слънчево (Варна) и Русе, Ойролог ЕООД предлага цялостни логистични решения за фирми от различни отрасли.

Ойролог ЕООД разполага със складови помещения, снабдени с оборудване за автоматичен контрол на температурата, вентилация с филтриране и темпериране на входящия въздух, подове с безопасно за продуктите покритие. Складовите помещения са конструирани така, че се изключва достъпа на гризачи и вредители. За целта се прилагат и специални програми за противодействие със ежеседмични контроли и мероприятия.

Капацитетът и условията в складовите помещения създават възможност за управление и складиране на периферни стоки, стоки под температурен контрол, опасни вещества и химикали (ADR / RID / IMDG/ IATA DGR), стоки под митнически контрол и др.

Ойролог ЕООД прилага съвременни технологии за управление на софтуерни системи за обмен на информация и работи съобразно световно утвърдени стандарти. Това улеснява и прецизира процесите по приемане на стоките, въвеждане на доставките в складовата система, складиране, пикинг и комисиониране, експедиция на поръчките и отчетност. Така фирмата гарантира проследимост на движението на стоковите запаси във всеки момент от страна на клиента чрез предлаганата допълнителната услуга „Онлайн складиране”.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД Груп, което позволява гъвкавост в предлаганите транспортни решения, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни логистични и транспортни нужди.

Политиката на Ойролог ЕООД е насочена към клиента и има за цел да предложи възможно най-добро обслужване. Затова ще Ви изслушаме внимателно и бързо ще предложим оптимално решение при взаимно изгодни условия. Вярваме, че само така можем да поддържаме дългосрочни взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици, което осигурява стабилност и прозрачност в бизнеса.

Обхват на услугите:

Като част от структурата на ОЙРОШПЕД Груп – един от големите 3PL оператори в България, Ойролог гарантира комплексно логистично обслужване на стоковите запаси.

Складиране на стокови запаси:

 • Съхранение на палетизирани и непалетизирани товари
 • Пълен набор от складови операции: приемaне на стоките, съхранение  и управление на  наличностите, пикинг и комисиониране, експедиция на поръчките и отчетност
 • Временно и постянно складиране
 • Складиране под митнически контрол
 • Обслужване на транзитни операции
 • Консолидиране
 • Крос докинг
 • Национална (24 часа), международна (до няколко дни) и трансконтинентална дистрибуция

 

Допълнителни услуги:

 • Сортиране и селектиране
 • Опаковане, преопаковане, и етикиране на пратки
 • Пакетиране: комисиониране в кашон, комисиониране в палет, палетизиране
 • Миксиране и ко-пакетиране на стоки за рекламни промоции
 • Организиране на дисплей в обектите на продажба
 • Фумигиране на дървени опаковки и заверка на фито сертификат
 • Товарно-разтоварна обработка
 • Консултантска дейност относно управлението на складовите запаси
 • Застраховане на складираните стоки
Дигитално управление на стоковите запаси:

 • Мобилни баркод четци за управление и контрол на наличностите
 • Електронна връзка на баркод четците със системите за управление на логистичните процеси на клиента
 • Пълна проследимост на стоките в реално време при транспортирането и складирането им през онлайн модул за клиента
 • Автоматизирани процеси на ревизии
 • Онлайн складиране
Митническо складиране:

 • Митническо складиране (склад тип „А” в София и Стара Загора) с банкова гаранция 400 000 лева, покриваща митни сборове за повече от 2 500 000 лева
 • Лицензиран временен склад под митнически контрол в София и Стара Загора
 • Транзитно складиране с банкова гаранция за обезпечаване на транзитните операции
 • Специализирани помещения за съхранение и обработка на опасни товари под митнически контрол

Статус на пратка

  Работно време за обслужване на клиенти:
  От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

  Складова логистика

  1592 София / Аерогара
  бул. Христофор Колумб 56
  тел: 0700 19991, 02 9199 191
  факс: 02 9199 199, 02 9199 119