СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за пряко членство в БТПП
Сертификат за заслуги ЕУРОХЪБ
ЕУРОСПЕД ЕООД сертифициран по стандарта GMP +B4
ОЙРОШПЕД АД член на БРТПП
Оценка за устойчивост на безопасността и качеството (SQAS)
Система за управление на качеството ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда ISO 14001:2015