СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за пряко членство в БТПП
Сертификат за заслуги ЕУРОХЪБ
ЕУРОСПЕД ООД сертифициран по стандарта GMP +B4
ОЙРОШПЕД АД член на БРТПП
Оценка за устойчивост на безопасността и качеството (SQAS)
Система за управление на качеството ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда ISO 14001:2015
Авиационен учебен център Летище София - "СОФ Кънект" АД
Сертификат за членство WCA CHINA GLOBAL
Разрешение за ОИО
ГБИТП (Германо-българска индустриално-търговска камара)
Авиационен учебен център летище София