ЧЛЕНСТВА

ОЙРОШПЕД членува и в следните организации:

НСБС (Националното сдружение на българските спедитори) – от 2002г. 

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги, реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш. НСБС е член на ФИАТА, Международната федерация на спедиторските асоциации и КЛЕКАТ, Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги.

 

КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) – от 2015г. 

КРИБ е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. Обхваща компании, които общо генерират около три-четвърти от брутния вътрешен продукт и от износа на страната. КРИБ е член на Международната търговска камара (ICC).

 

НОМА (Национална организация на митническите агенти) – от 2016г. 

НОМА е създадена като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел през 1999г. Организацията е създадена с идеална цел, да служи, като посредник в диалога между членовете си и компетентните държавни институции.

БРТПП (Българо-Румънска Търговско-Промишлена Палата)

Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) е частна асоциация на компании с интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата, заедно със своите членове и партньори, е активна платформа за обмен на пазарна информация, бизнес контакти и опит.

ГБИТП (ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.

БТИТП (Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата)

„Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП) бе учредена в отговор на нарастващия интерес от представители на бизнеса от двете страни, осъзнали множеството възможности за партньорство.Тя създава основа, чрез която български и туркменистански фирми,предприятия и организации да намират пресечната точка на своите интереси.

ГБИТП (Германо-българска индустриално-търговска камара)