In За нас

От ОЙРОШПЕД предоставяме висококачествени решения в областта на транспорта и логистиката, които да улесняват развитието на бизнеса на нашите клиенти. Разполагаме със складови помещения за опасни товари вкл. и химикали, класифицирани в Спогодба ADR, които бази отговарят на най-високите стандарти и изпълняват всяко условие за сигурност и безопасност при съхранението и обработката.

Подписахме договор за първична и вторична дистрибуция с пиноерът и световен пазарен лидер на продукти за обезледяване – KilFrost, които обслужват секторите на авиацията и железопътния транспорт чрез тяхната гама от de-icing продукти. Флуидите за антиобледенителна обработка на въздухоплавателни средства, премахват леда, осигуряват защита от образуване на лед и замразяване на корпуса на самолетите, като по този начин се запазва аеродинамиката им и се гарантира тяхното безопасно въздухоплаване. Продуктите за обезледяване доставяме експресно в трите международни летища в България – София, Варна и Бургас.

Благодарение на отделните складове, чрез сепарация и сегрегация на отделните стоки, ОЙРОШПЕД има възможността да обслужва и съхранява различни по вид промишлени и химически стоки. Помещенията за опасни (ADR) товари са разделени и защитени едни от други. А, осигуряването на навременни доставки по суша, вода и въздух, в която и да е точка на Балканите съгласно изискванията на поръчкодателя е приоритет за нашите спедитори.

Нашите специалисти се стремят към постоянно и най-пълно идентифициране на потенциалните рискове от съхранението, обработката и транспортирането на опасни вещества и смеси, така че да осигурим максимална превенция от разливи и други аварии.

За допълнително информация, заявки и ценови оферти, свържете се с нашия екип:

logistics@eurosped.bg

тел: 0700 19991, 02 9199 191

Recommended Posts