In За нас

ОЙРОШПЕД започна строежа на нов логистичен склад край Бургас. Като официален агент на Damco International за България организираме пристанищна спедиция във Варна и Бургас по внос и износ, включително митническо посредничество, транзитиране, контейнизиране и деконтейнизиране в двете пристанища, организиране на доставки и вземания на пратки в цялата страна, морска спедиция с фокус цели контейнери, управление на веригата на доставки за глобални клиенти на Damco International.

Чрез новата инвестиция ОЙРОШПЕД ще увеличи възможностите за окомплектоване на износни групажни пратки за контейнеризиране, включително и деконтейнеризиране на вносни пратки, обслужването на вътрешните линии с дребни пратки за региона от страната, по вноса и износа – по суша, вода и по въздух.Скаладовите бази са снабдени с оборудване за автоматичен контрол на температурата, вентилация с филтриране и темпериране на входящия въздух, подове с безопасно за продуктите покритие.

Помещенията са конструирани така, че се изключва достъпа на гризачи, инсекти и други вредители. Капацитетът и условията в складовите помещения създават възможност за управление и складиране на конвенционални стоки, стоки под температурен контрол, химикали и опасни вещества, стоки под митнически контрол и други.

ОЙРОШПЕД прилага съвременни информационни и логистични технологии, всички познати стандарти за обмен на данни и работи съобразно световно утвърдени стандарти. Това улеснява и прецизира процесите по приемане на стоките, въвеждане на доставките в складовата система, складиране, пикинг и комисиониране, експедиция на поръчките и отчетност. Посредством възможността за онлайн достъп в реално време до системата за управление на склада се гарантира проследимостта на движението на стоковите запаси във всеки момент от страна на клиента.

Recommended Posts