In За нас

Служители на Ойрошпед, които работят в складовете в страната, преминаха успешно през курсове за повишаване на квалификацията им. В рамките на месеца бяха организирани две обучения:

  • Курс за придобиване на правоспособност за електрокари и мотокари
  • Курс за продължаващо обучение за електрокари и мотокари.

Обучението се проведе в две части: практическа и теоретична.

По време на теоретичната част, служителите се запознаха в детайли с устройството на мотокара и електрокара и професионалните задължения на водача. Лекторите обърнаха специално внимание на опасните участъци, спецификата на товарите, които се обработват, пътните маршрути за движение, ежедневното обслужване и проверка на изправността на машините, както и организацията на процесите в складовите помещение.

Практическата част им позволи да опреснят уменията си и да натрупат нови при управлението на подемно-транспортните машини. Целта е всички служители да могат да боравят уверено, да разчитат правилно признаците на авария по мотокара или електрокара и да са максимално полезни в сферата, в която се трудят. Курсът им даде добри съвети как да транспортират стоките безопасно, без да застрашават своя живот и този на колегите си. Всички служители получиха свидетелства за правоспособност.

Стремим се да предложим най-доброто обслужване на нашите клиенти. Затова влагаме толкова ресурси в изграждането и поддържането на складовите ни помещения в цялата страна. За нас е от голямо значение професионалната квалификация на служителите. С непрекъснатите обучения и техники, които прилагаме, се стремим да повишим производителността и да ги подготвим за всички възможни ситуации в процеса на работа с мотокари и електрокари.“, коментира Явор Панталеев, бизнес развитие и складова логистика.

 

Ойрошпед Груп иска да изкаже благодарности на „Професионал БГ“ ООД, които се заеха с обучението и квалификацията на служителите на фирмата.

Recommended Posts
Обучение на служителите на ОйрошпедТехеран