In Uncategorized @bg

От 1 до 14 юли на Терминал Ойрошпед в гр. София се проведе производствената практика на учениците от 10 клас в специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ от Пето СУ „П. Р. Славейков“, гр. Перник. Тя е във връзка с изпълнение на сътрудничеството на компанията с училището за реализирането на дуална форма на обучение.

Целта на практиката е учениците отблизо да научат повече за същността и спецификата на транспорта, спедицията и логистиката, както и за различните направления и услуги. Колеги от всички отдели и дружества на Ойрошпед се включиха активно, за да разкажат на децата за предизвикателствата на работата при тях.

 

 

За учениците беше много интересно да наблюдават и участват пряко в реализирането на различни спедиторски и складови задачи. Знанията и опитът, който добиха, макар и за кратко, е важна предпоставка за бъдещия им интерес към професия Спедитор. За нас като социално отговорна компания, въвличането на младите хора в професията е част от задълженията, които имаме към обществото. Младите хора могат да открият в Ойрошпед стабилна компания, в която да усвоят всички необходими им умения за успешно развитие в областта на спедицията, споделя Елена Михайлова, Ръководител направление развитие на служителите.

Учениците успешно се справиха с финалния тест и задачите по групи, в които трябваше да подготвят оферти и да организират транспорт на пратки до различни релации.

 

Recent Posts