In За нас

Един от най-важните приоритети на Ойрошпед е осигуряването на сигурността и спокойствието на служителите си. За това днес, 15 март, проведохме пожаро-тактическо занятие  на нашия екип с помощта на столична дирекция ПБЗН.

Занятието включи решаване на тактическа задача за действие на дежурните екипи при гасене на пожар в складови площи, както и запознаване с оперативно тактическите особености на целия обект – пътища за движение на пожарни автомобили, източници на пожарно водоснабдяване, генерална и вътрешна планировка на възможни опасности и бедствени положения. Обучението беше ръководено от ръководител на дежурна смяна РСПБЗН.

 

Recommended Posts