In За нас

ОЙРОШПЕД ГРУП се включи в Проект „Опознай днес, за да успееш утре” (Тиийнейджъри опозноват трудовия свят) , по покана на Фондация за гражданско образование “МОСТ България”, Столична община – Район “Искър” и 68 СОУ „Академик Никола Обрешков” Целта на проекта е осигуряване на по-добра бъдеща трудова реализация и по-добро качество на живот чрез подготовка за пазара на труда на младежи на възраст 15-20 години, обучаващи се в общообразователни училища.

Този проект цели повишаване на познанията на младите хора за реалната трудова среда, засилване на мотивация¬та им за личностно и професионално развитие, изграждане на умения за контактуване с работодатели, подобряване на взаимодей-ствието между младите хора, работодателите, училищата, местната власт и НПО на местно ниво за насърчаване и подпомагане на младежката заетост.

В подкрепа на иниациативата, Ойрошпед Груп посрещна за три дневно обучение, проведено на 12-14 Март 2013г.,трима млади стажанти: Виктор Петров, Мария Ивайлова, Диана Недева. На учениците се проведе профилирано обучение по „Предприемачество и бизнес” ,запознаване с професията Спедитор, Търговец в спедиторска фирма и Организатор куриерска дейност.. След три дневното си обучение ,стажантите подготвиха презентации ,които бяха представени на Празника на Професиите, състоял се на 25 Април 2013г. в Актовата зала на 68-мо СОУ гр.София.

Стажанти в опознаване на работната среда

Стажанти в опознаване на работната среда

Празник на Професиите – 68-мо СОУ гр. София

Празник на Професиите – 68-мо СОУ гр. София

Презентация Ойрошпед Груп – 68-мо СОУ гр. София

Презентация Ойрошпед Груп – 68-мо СОУ гр. София

Recommended Posts