In За нас

Ойрошпед взаимодейства от 1990 год. активно с митническата администрация. През тези години сме се доказали като коректен партньор на митницата по отношение на всички митнически режими и процедури за пратки превозвани по шосе, въздух и вода.

Ойрошпед разполага с временни складове под митнически контрол, складове за дългосрочно съхранение на стоки под митнически контрол в София и Стара Загора. Имаме планове за създаване на такива възможности и в терминалите ни в Слънчево (Варна) и Русе.

Логично е решението ни да станем членове на Националната организация на митническите агенти (НОМА), която осъществява своите цели, като взаимодейства с Агенция „Митници“ и другите компетентни държавни органи, обществени организации и други сдружения с нестопанска цел, изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в областта на митническия режим в страната.

 

Recommended Posts