In За нас

НОВО: Икономична, сигурна и бърза доставка по внос от Атина

ОЙРОШПЕД Груп вече предлага две отпътувания от (Терминал Атина ) – всеки вторник и петък

Доставка в България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) – всеки четвъртък и понеделник

Доставка на пратки до 0.25 куб.м и до 50 кг – 141 лв

Доставка на пратки до 1.00 куб.м и до 200 кг – 161 лв

Доставка на пратки до 2.00 куб.м и до 400 кг – 185 лв

Доставка на пратки до 5.00 куб.м и до 1000 кг – 241 лв

Посочените цени са без включен ДДС.

Димитрина Спирова
т: +359 2 9199 113
ф:+ 359 2 9199 313
е: d.spirova@eurosped.bg
Гергана Кисьова
т: +359 2 9199 118
ф:+359 2 9199 318
е: g.kisyova@eurosped.bg
Recommended Posts