In За нас

Ойрошпед разви и представя на местния пазар уникална услуга за транспорт на групажни пратки от и до все по-търсения пазар на Русия, Беларус и Казахстан, наред с добре работещите линии с Грузия, Армения Азербайджан и Иран. По този начин компанията отговаря за нуждите на европейския и в частност на българския бизнес за разширяване на стокообмена с държавите от този регион.

Новата услуга е разработена и да отговори на макроикономическата и политическата обстановка. Наложената в Русия забрана за внос на стоки с произход ЕС, а именно на пресни плодове и зеленчуци, месо, мляко и млечни изделия, превърна Руската федерация в производител, а частично и в износител на тези стоки. Това стана възможно след като руският бизнес, както и външни инвеститори от ЕС, САЩ и други държави изградиха модерни производствени и преработвателни предприятия на територията на Руската федерация. В Русия предстои откриване и на нови заводи на водещи немски автомобилни марки.

Как ще отговорят българските компании?

„Предвид създалата се ситуация, с малко смелост и повече информираност относно това какво е разрешено и забранено във вноса и износа на стоки, българският бизнес има възможност да увеличи стокообмена с Русия, Беларус, Казахстан, Иран, Грузия, Армения, Азербайджан и ще започне активно да търгува с тях. Българските спедитори и превозвачи трябва да бъдат подготвени за предстоящото разширение на пазара“, счита изпълнителният директор на Ойрошпед Груп Стоян Стоянов.

Години наред Ойрошпед успешно успя да развие групажните превози от и за Русия, страните от Черноморския и Каспийски басейн и Иран, и днес можем да споделим, че сме изцяло готови да отговорим на потребностите на българския експорт. Ето защо за първи път на българския пазар предоставяме възможност на директно пътуване до временен склад под митнически контрол на проверен и сигурен кореспондент в Москва и Санкт Петербург. В сравнение с текущите налични транспортни схеми, успяхме да оптимизираме цените си до 50% за определени теглови граници като подобряваме честотата и срокът на доставката си. Допускаме дотоварване с пратки на колеги спедитори и превозвачи при спазване на принципа на неутралитета. Принципът на хоризонталното коопериране е бил винаги част от философията на Ойрошпед.

„За нас е важно да предоставим максималното на нашите клиенти и работим с цел усилено развитие на превозите за и от Иран и Русия“, коментира още г-н Стоянов.

Какво трябва да знаем за търговските взаимоотношения с Русия, Черноморските и Каспийските страни и Иран?

Обикновено те стартират с изпращане на мостри. Първоначално обемите са най-подходящи за групажни товари, докато даденият продукт се хареса и наложи. Повечето предприятия се стремят да осигурят бързи и ефективни доставки като ограничат капиталовите разходи чрез намаляване на складовите наличности.

Известно е, че икономиката на България е сравнително малка и не предполага обеми, които да дадат възможности на много спедиции за самостоятелни групажни отпътувания. За това практиката при страните от Централна Европа е спедиторите да кооперират с други спедитори-партньори и превозвачи чрез дотоварване на пратки. От това печелят всички. Подобряват се транзитното време и честотата на отпътуванията. Превозните средства се уплътняват по-добре, а оттам падат разходите, което отразява в по-ниски цени и по-добри експортни възможности за бизнеса.

Създаването на партньорска мрежа със страни от Близкия и Далечния изток изисква повече време, разходи и усилия. От значение са опитът в работа с митници, вътрешна мрежа и репутацията. Важно е да се пътува директно до партньора-кореспондент с минимален брой транзитни претоварвания, каквато възможност Ойрошпед създаде. Практиката да се транзитира през Прибалтийските страни и Беларус утежнява сложните търговски отношения, защото води до дълъг срок на доставка и по-високи цени. Факт е и че руската държава вече криминализира неутрализацията в Прибалтика и Беларус на експортни декларации и фактури.

Ойрошпед развива вече 28 години българския спедиционен и логистичен пазар, фирмата е изцяло българска и има изградени логистични бази в 7 района на България и Сърбия с общо над 50 000 кв. м. застроена площ и е специализирана в превози на дребни пратки 50 – 3 000 кг по суша, вода и по въздух в Европа, света и страната.

 

При интерес нашите спедитори са на Ваше разположение. Може да позвъните на тел.: 0700 19991 или да използвате следните контакти за връзка с тях:

 

Русия: RU@eurosped.bg, 02 9199 115, 0700 19991

Казахстан: KZ@eurosped.bg, 02 9199 221, 0700 19991

Грузия: GE@eurosped.bg, 02 9199 215, 0700 19991

Армения: AM@eurosped.bg, 02 9199 115, 0700 19991

Азербайджан и Иран: ir@eurosped.bg,  02 9199 111, 02 9199 112, 0700 19991

Узбекистан: UZ@eurosped.bg, 02 9199 115, 0700 19991

Таджикистан: TJ@eurosped.bg, +359 2 9199 115 , 0700 19991

Киргизстан: KG@eurosped.bg, 02 9199 215, 0700 19991

Recommended Posts