In За нас

Във връзка с 15-ата годишнина от създаването на катедра Логистика в Икономическия университет във Варна беше организирана кръгла маса на 28 октомври 2022. Темата беше Логистиката в условията на криза: Предизвикателства и решения. Ойрошпед е официален партньор на катедрата и по този повод и открихме събитието.

В кръглата маса от наша страна участие взеха Явор Панталеев – председател  на борда на директорите, Георги Иванов – търговски директор на Ойропорт ООД и Милкана Господинова, ръководител отдел Човешки ресурси на Ойрошпед.

Явор Пантелеев взе дейно участие в дискусията за казусите, предизвикателствата и работещите решения в сферата на спедицията, транспорта и логистиката, докато Георги Иванов изнесе доклад на тема „Динамика и предизвикателства в морските контейнерни превози“. Милкана Господинова се срещна със студентите от 3-ти и 4-ти курс за предстоящите студентски стажове в реална работна среда.

От повече от 6 години Ойрошпед и катедра Логистика си партнират в тясно сътрудничество за подпомагане на младите хора в България, които на практика да прилагат придобитите знания от университета.

На кръглата маса бяха участваха и представители на 5-о СУ „П. Р. Славейков“ – Перник, партньор на Еуроспед ООД в дуална форма на обучение по професия Спедитор-логистик. От страна на училището участие взеха Ралица Захариева – класен ръководител на първата паралелка в дуална форма на обучение “Спедитор-логистик“ и Милена Иванова – водеща практиката на учениците.

В тази връзка, трябва да допълним, че на 13 декември 2022 доц. Силвия Благоева и преподаватели от катедра Логистика на Икономическия Университет – Варна се срещнаха с учениците от 5-о СУ „П. Р. Славейков“ – Перник, партньор на Еуроспед ООД в дуална форма на обучение по професия Спедитор-логистик. На нея младите хора научиха повече за възможностите за продължаване на обучението в университета и различните специалности в сферата на логистиката.

Предстои и практическо посещение на студенти 3-ти курс специалност Логистика в базата ни в с. Слънчево и офиса на Ойропорт, Варна.

Recent Posts