In За нас

Въщаме се от годишната среща на системните партньори на VTL* в Германия със задоволство от възможността и тази година да предложим на клиентите си ефективни доставки на групажни пратки от и до Германия. Нашите представители тази година – Явор Панталеев, управител на Ойрошпед Груп, Николай Ночев, директор сухопътна логистика и Дърк Райхелт, управител на дъщерното ни дружество Eurosped GmbH, Мюнхен, имаха възможност да обменят идеи с парньорите във VTL по отношение на някои важни в логистиката теми.

Промените в политиката на ЕС относно опазването на околната среда и нашата собствена социална отговорност естествено поставиха на централно място темата за създаването на нови условия и възможности за развитие на транспортно-логистични услуги, които са полезни и изгодни за нашите клиенти. Увеличаването на конкурентноспосбността на сервиза в условията на все по-високи екологични изисквания може да бъде трудна задача. Заедно със своите парньори във VTL виждаме дигитализацията и модерните системи за управление на логистиката като част от решението.

По време на срещата успяхме да засегнем и теми в областта на качеството и иновациите. Отправяме специални благодарности на двамата управители на VTL – Andreas Jaeschke и Johanna Broese, за възможността и тази година да дадем своя принос към транспортно-логистичната карта на Европа. Открийте повече за групажните ни линии в Европа и по света.

 

* VTL Cargo Family”, Германия е водещо партньорство за товарни превози и доставчик на паневропейски логистични решения. VTL свързва над 125 товарни оператора в Европа, а Ойрошпед е единствената българска компания участващата в мрежата, поддържана от най-съвременни ИТ решения. https://www.vtl.de/en/

 

Recent Posts