In Uncategorized @bg, За нас

Ойрошпед Груп стана член на Българо-руската търговско-промишлена палата (БРТПП), след като убедително покри трите й ключови изисквания за „принос, професионализъм и етичност“. 

Ефектът. Рязко се разширява операционният обхват на компанията, респ. на услугите, които предлагаме на клиентите си товародатели, прицелени в международните пазари. За протокола – Руската федерация продължава да държи челно място сред най-големите външнотърговски партньори на България – въпреки предизвикателствата пред двустранните икономически отношения, на първо място, режима на санкции. От друга страна, заради фокуса върху увеличаването на стокообмена между двете държави, заявен като цел на БРТПП, Ойрошпед получава шанса да представи своите спедиторски, транспортни и логистични услуги „във всичките 181 териториални палати на огромната територия на Русия“. Казано иначе – да се ползва с необходимите организационни и инфраструктурни възможности, които предлага мрежата от търговски камари.

Ползите. Новоразкритото ни в Москва дружество поддържа редовна и надеждна транспортна линия Русия – България „Балкан-експрес“, от която вече се възползват множество наши редовни, а и нови клиенти. Представителството на Ойрошпед в Москва предлага превозване на частични товари, както и на цели камиони. Друга възможност са куриерските услуги за доставянето на малки пратки по цялата територия на Руската федерация.

Коментарът. Компанията оценява високо ефекта от членството си в БРТПП като поредна мярка за подобряването на логистичното партньорство с Русия.

Тази стъпка ще даде тласък за развитието на бизнеса в двете държави. Макар че работи едва от няколко месеца, дружеството ни там вече може да се похвали, че линията София – Москва функционира редовно и изрядно, споделят от ръководството на компанията.

Традициите, контекстът, фактите. Всъщност членството в БРТПП и разкриването на директна транспортна линия между двете столици са логични стъпки за логистична компания като Ойрошпед, която от години поддържа успешно своя групажна линия от и до Русия, а също Беларус, Казахстан, Грузия, Армения Азербайджан и Иран. Още по-логично е това развитие поради растящия двустранен стокооборот, който въпреки спънките показва висока позитивна динамика. По данни на Търговско-промишлената палата на Руската федерация търговският оборот между двете страни постепенно, но стабилно се увеличава. През последните месеци на 2018 г. е отчетен ръст в оборота на взаимния търговски обмен в сравнение със същия период през 2017 г., като това включва внос и износ от Руската федерация. Увеличава се износът на стоки от България до вътрешните руски пазари.

Разкриването на новата транспортна линия София – Москва стъпва на здравите традиции и стабилната партньорска мрежа на световноизвестни групажни оператори, в която Ойрошпед взаимодейства с компании от Австрия, Холандия, Германия, Испания, Италия и много други страни във и извън Европа.

Покана за бизнес. Събитията от последните десетилетия показват, че там, където политиците рушат отношения и отварят пропасти, бизнесът гради мостове и съживява връзки. Тъкмо в тази конструктивна роля вижда мястото на Ойрошпед Явор Панталеев, прокурист на компанията:

С разкриването на дружеството ни в Москва ОЙРОШПЕД се превръща в мост между България и Руската федерация, като предоставя услуги, максимално удовлетворяващи нуждите на всеки бизнес модел. Това е нашият начин да подкрепяме и да съдействаме на малките и средни предприятия в България, както и за развитието на индустрията. Като логистици и спедитори със сериозна професионална биография ние се ангажираме да предоставяме на клиентите си гъвкави възможности и сигурност – стъпка към подобряването на бизнес климата между нашите две страни.

Ето затова членството ни в БРТПП и новата ни търговска дестинация всъщност са покана за бизнес.

 

Повече за превоза на групажи и съпътстващите го възможностите – тук

Recommended Posts