In За нас

Вече година продуктът „Балкан Експрес“ увеличава стокообмена между нови международни партньорства.

Под името „Балкан Експрес“, Ойрошпед развива и представя на руския пазар уникална услуга за транспорт на групажни пратки до все по-търсения пазар на Балканите, включително Сърбия, Гърция, Румъния, както и добре работещите линии с Грузия, Армения, Азербайджан и Иран. По този начин компанията отговаря на нуждите на руския бизнес за разширяване на стокообмена с държавите от този регион.

Новата услуга е разработена и да отговори на макроикономическата и политическата обстановка. Наложената в Русия забрана за внос на стоки с произход ЕС, превърна Руската федерация в производител, а също и в износител на стоки. Това стана възможно след като руският бизнес изгради модерни производствени и преработвателни предприятия на територията на Руската федерация. В Русия предстои откриване и на нови заводи на водещи немски автомобилни марки.

За здравото партньорство и управлението на търговските отношения, говори г-н Стоян Стоянов – Изпълнителен директор на ОЙРОШПЕД България:

„Предвид създалата се ситуация, с малко смелост и повече информираност относно това какво е разрешено и забранено във вноса и износа на стоки, руският бизнес има възможност да увеличи стокообмена с всички страни на Балканите и ще започне активно да търгува с тях. Руските спедитори и превозвачи трябва да бъдат подготвени за предстоящото разширение на пазара“, счита изпълнителният директор на Ойрошпед Груп Стоян Стоянов.

Години наред Ойрошпед успешно развива групажните превози от и за Русия, страните от Черноморския и Каспийски басейн и Иран, и днес можем да споделим, че сме изцяло готови да отговорим на потребностите на руския експорт. Ето защо за първи път на руския пазар предоставяме възможност на директно пътуване от склад на проверен и сигурен кореспондент в Москва. В сравнение с текущите налични транспортни схеми, успяхме да оптимизираме цените си до 50% за определени теглови граници като подобряваме честотата и срокът на доставката си. Допускаме дотоварване с пратки на колеги спедитори и превозвачи при спазване на принципа на неутралитета. Принципът на хоризонталното коопериране е бил винаги част от философията на Ойрошпед.

За нас е важно да предоставим максималното на нашите клиенти и работим с цел усилено развитие на превозите от и за Русия и Иран“, коментира още
г-н Стоянов.

Какво трябва да знаем за търговските взаимоотношения с Русия, Черноморските и Каспийските страни и Иран?

Обикновено те стартират с изпращане на мостри. Първоначално обемите са най-подходящи за групажни товари, докато даденият продукт се хареса и наложи. Повечето предприятия се стремят да осигурят бързи и ефективни доставки като ограничат капиталовите разходи чрез намаляване на складовите наличности.

Известно е, че икономиката на България е сравнително малка и не предполага обеми, които да дадат възможности на много спедиции за самостоятелни групажни отпътувания от Русия, същото важи и за останалите страни на Балканите. За това практиката при страните от Централна Европа е спедиторите да кооперират с други спедитори-партньори и превозвачи чрез дотоварване на пратки. От това печелят всички. Това е принципът, по който работим с нашите колеги-спедитори от Руската диаспора, като обединяваме товаро-потока на Балканите чрез хъб в София.
Така се подобряват транзитното време и честотата на отпътуванията. Превозните средства се уплътняват по-добре, а оттам падат разходите, което се отразява в по-ниски цени и по-добри експортни възможности за бизнеса.

Създаването на партньорска мрежа между Русия и Балканите изисква повече време, разходи и усилия. От значение са опитът в работа с митници, вътрешна мрежа и репутацията, което откриваме в нашия партньор за тази дейност – АО Совтрансавтоекспедиция.  Важно е да се пътува директно от и до партньора-кореспондент с минимален брой транзитни претоварвания, каквато възможност Ойрошпед създаде.

За международната линия „Балкан Експрес“

„Балкан Експрес“ предоставя регулярни отпътувания всяка втора и четвърта седмица в месеца. Екипът ни откликва на спешни отпътувания извън графика на релациите. Линията разполага с директен транспорт Москва – София с транзит в рамките на 6 дни. ООО Ойрошпед извършва вътрешен транспорт и доставка до склада на консолидация в Москва от всяка точка в Русия.
Обмитяването на стоките е на преференциални цени. Фирмата си партнира с АО „Совтрансавтоекспедиция“.

ООО Ойрошпед извършава доставки до:

Релация Транзитно време
Сърбия (Белград) 10 – 12 дни
Гърция (Солун) 8 дни
Румъния (Букурещ) 9 дни
Турция (Истанбул) 10 – 12 дни
Македония, Албания, Косово, Черна Гора 10 – 12 дни
Унгария 10 дни
Иран 10 – 12 дни

За Ойрошпед

Ойрошпед развива вече 30 години българския спедиционен и логистичен пазар. Фирмата е изцяло българска и има изградени логистични бази в 7 района на България и Сърбия с общо над 50 000 кв. м. застроена площ и е специализирана в превози на дребни пратки 50 – 3 000 кг. по суша, вода и по въздух в Европа, света и страната.

В лицето на ООО Ойрошпед, компанията вече година активно работи по развитието на икономическите отношения между Русия и Балканите чрез своя продукт „Балкан Експрес“.

Recommended Posts
Обучение на служителите на Ойрошпед