In За нас

Оставаме българска фирма, която си партнира със сходни фирми от Европа,
„Логистиката в България”, първо издание, Българска транспортна преса, 2015

Въпреки като цяло негативните обществени нагласи за развитието на националната икономика, в Ойрошпед гледаме с умерена доза оптимизъм на случващото се в страната през последните десет години. В повечето сектори, включително и транспорт и логистика, се отчита растеш, което показва, че възможности за бизнес в България не липсват.

През погледа на Явор Панталеев, прокурист в Ойрошпед АД, за последните десет години бизнесът става по-комплексен, а делът на клиентите, които предпочитат да ползват един доставчик за няколко вида услуги нараства. Това е свързано с непрестанни инвестиции, усъвършенстване на процесите и поддържане на адекватна информационна среда, т.че предлаганите транспортни и логистични услуги да се адаптират все по-добре към изискванията на клиентите.

В годините, в които чужди инвестиции масово навлизат в страната, самостоятелното развитие на местните фирми не е особено лесно. С подходящи партньори обаче се гарантира конкурентоспособност на международно ниво, като в същото време се отчитат редица предимства: по-добра гъвкавост, по-бързо вземане на решения, повече възможности за индивидуално обслужване, по-добро познаване на локалния пазар и т.н.

Recommended Posts