In За нас

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с настоящата извънредна ситуация на територията на цялата страна, а също и предвид взетите безпрецедентните медицински и ограничителни мерки навсякъде в Европа и по света, ръководството на ОЙРОШПЕД взе отговорно решение за въвеждане на по-ясни правила за осъществяване на търговската дейност и въвеждане на по-строга финансова политика, отнасяща се до събираемостта на вземанията и гарантиране на плащанията.

С оглед осигуряване стабилност, нормалност и непрекъсваемост на търговската дейност и предлаганите от нас логистични услуги, занапред, в случай, че няма сключено споразумение за отложено плащане с одобрен от наша страна кредитен лимит, фактурите за извършен транспорт ще следва да бъдат заплащани преди получаване на пратките.

Кредитен лимит и възможност за ползване на отложено плащане ще са възможни само след натрупване на история от минимум 2 месеца търговски взаимоотношения, месечен оборот над 1000 лева и одобрение от застраховател или кредитна институция. Това ще даде възможност на Вас да ползвате повече услуги от дружествата в групата на Ойрошпед, както и да се запознаете с нови варианти за оптимизиране на логистиката за Вашия бизнес.

Recent Posts