In За нас

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с настоящата извънредна ситуация на територията на цялата страна, а също и предвид взетите безпрецедентните медицински и ограничителни мерки навсякъде в Европа и по света, ръководството на ОЙРОШПЕД взе отговорно решение за въвеждане на по-ясни правила за осъществяване на търговската дейност и въвеждане на по-строга финансова политика, отнасяща се до събираемостта на вземанията и гарантиране на плащанията.

С оглед осигуряване стабилност, нормалност и непрекъсваемост на търговската дейност и предлаганите от нас логистични услуги, занапред, в случай, че няма сключено споразумение за отложено плащане с одобрен от наша страна кредитен лимит, фактурите за извършен транспорт ще следва да бъдат заплащани преди получаване на пратките.

НОВ ПРОДУКТ „ДОВЕРИЕ“

Ойрошпед въвежда нова кредитна политика, с която да позволи на клиентите си да развиват спокойно бизнеса си като продължат да ползват отложено плащане. Макар и при по-строги условия, коректните партньори, които постигат минимален месечен оборот от 770 евро с всички компании в групата на Ойрошпед и са подписали рамково споразумение, ще могат да заплащат ползваните услуги отложено. Тази възможност става резултат след като Ойрошпед подписа договор със застрахователно дружество Coface – едни от водещите кредитни застрахователи в Европа.

Това ще даде възможност на Вас да ползвате повече услуги от дружествата в групата на Ойрошпед, както и да се запознаете с нови варианти за оптимизиране на логистиката за Вашия бизнес.

Recent Posts