In За нас

Търговията между Полша и България през последните години се развива бързо. От 2012 до 2014 година обемът на товарите от България за Полша се е увеличил шест пъти – от около 20 хил. тона до 120 хил. тона, а в обратна посока – около два пъти.

Стокообменът на България с Прибалтийските държави – Литва, Латвия и Естония, все още не е достигнал желаното равнище, но се забелязва диверсификация на стоките по внос и повишаване дела на износа на високо преработени стоки.

Ойрошпед е една от малкото фирми в България, които организират регулярни превози на стоки по внос и по износ от и за Прибалтийските републики. Всеки петък отпътуват групажни автомобили в двете посоки със срок на доставка до 4-5 работни дни. За определени параметри на товарите (например за палет до 50 кг, до 2 куб. м. от терминал ОЙРОШПЕД, София – район Вилнюс, Литва) се извършват транспорти на преференциални цени.

Въпреки ниския дял в общия стокообмен на страната, групажните камиони на ОЙРОШПЕД, които отпътуват за Литва, Латвия и Естония са пълни. „Това е така, защото наред с конвенционалните пратки, организираме превоз и на митнически пратки, които след претоварване в митнически склад на нашия партньор във Вилнюс се пренасочват за Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Буквално доставяме пратките до всяка точка на Русия, дори където никой не ходи, както често се шегуваме.”

Виж повече:
Търговски вестник, брой 47 (448)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts