Във връзка с бързите темпове на развитие на куриерската мрежа в страната и разнообразяването на предлаганите транспортни услуги с цел да отговорим на всяко клиентско изискване, считано от 04.06.2012г. влизат в сила нови куриерски тарифи:

Нови куриерски тарифи в сила от 04.06.2012г.

За да се запознаете с Тарифата за „Палетни и групажни“ пратки в България на Ойрокуриер ООД, моля кликнете на следния линк:

Тарифа „Палетни и групажни пратки“