In За нас

Последни отпътувания от Европа

от държава дата на отпътуване пристигане в София
Австрия 27 – 28.12.2012 след Нова Година
Англия 20.12.2012
Белгия 21.12.2012
Германия 18.12.2012 27.12.2012
Испания 21.12.2012
Италия 20.12.2012
Литва 21.12.2012 28.12.2012 – 03.01.2012
Полша 20.12.2012 27-28.12.2012
Словения 20-21.12.2012
Сърбия 19 – 20.12.2012 21 – 27.12.2012
Турция 21.12.2012
Франция 21.12.2012
Чехия 14.12.2012 17.12.2012
Швейцария 19.12.2012 27.12.2012
Холандия 21.12.2012

 

Последни отпътувания от София, България

до държава дата на отпътуване пристигане в държава
Германия 14.12.2012 19.12.2012
Литва 14.12.2012
Швейцария 14.12.2012 19.12.2012
Recommended Posts