In За нас

13775760_1223245871038976_5143185840677280619_n

ОЙРОШПЕД e първото дружество в България след 1990 година за услуги в областта на спедицията и логистиката. В сътрудничество с над 500 партньора в Европа и света в ОЙРОШПЕД осигуряваме логистична мрежа за превоз на комплектни и групажни пратки от и до всяка точка на земното кълбо. През 2010 година компанията приложи международното си ноу-хау и в България като стартира мрежа за експресни доставки на групажни и куриерски пратки в страната.

ОЙРОШПЕД разполага с модерен логистичен терминал в района на Аерогара София с 12 500 кв.м. покрита складова площ с над 9000 палетни места, както и филиали и складови бази в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Слънчево (Варна), Русе и Лясковец. Логистичните центрове в София, Пловдив, Стара Загора и Русе покриват изискванията на директива Seveso III за обработка и съхранение на химикали.

В ОЙРОШПЕД продължаваме да инвестираме в нови логистични бази в България. Така подобряваме скоростта и качеството на групажните ни съобщения и куриерските услуги, въздушните консолидации, пристанищната спедиция, обработката на морски контейнери и разширяваме възможностите за съхранение, обработка и дистрибуция на химикали (препарати за растителна защита), семена и други продукти за аграрния сектор.

В страните от Балканския полуостров работим успешно като 4PL доставчик за големи ключови клиенти, като ги подкрепяме в организацията на тяхната складова и дистрибуционна логистика.

Recommended Posts