In За нас

На проведеното в София Общо събрание на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) бе направен отчет за дейността по време на мандат юни 2012 – юни 2015 и се приеха решения за дейността на сдружението през следващите 3 години.

Сред новите членове на Управителния съвет на НСБС е Явор Панталеев – прокурист на ОЙРОШПЕД (първото частно дружество в България за спедиция и логистика, създадено през 1990 г. от баща му Стоян Стоянов). Като десет годишен започва да помага в семейния бизнес, пишейки телекси и факсове на немски език. Средното образование завършва в Националната финансово-стопанската гимназия в София с профил машинна обработка на информацията, след което получава бакалавърска степен по специалността спедиция, транспорт и логистика в Дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Lörrach (Германия). По време на висшето си образование работи и стажува в голяма спедиторска компания в Швейцария. Завършва магистратура с профил мениджмънт за организационно съвършенство в Училище по мениджмънт към НБУ. Счита, че основен фактор за успех е умението за анализ и управление на информацията и процесите. Изповядва максимата, че един екип се мотивира с доверие, насърчаване, обучение и личен пример. Вярва, че за да е успешен един човек, трябва постоянно да се обучава, да придобива знания и умения, за да създава опит и преживявания. Освен към спедицията и логистиката, Явор има силен интерес и в сферата на информационните технологии. Женен с две дъщери, извън работата обича да пътува със семейството си и да практикува екстремни спортове.

Мисията на НСБС е да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите на неговите членове в страната и чужбина, да усъвършенства правната база на спедицията и нивото на професионализъм сред практикуващите спедиторската професия. В този смисъл в редиците на висшия управленски орган на сдружението попадат хора, доказали своите лични и професионални качества, желаещи да работят и в полза на обществото.

Recommended Posts