In За нас

ОЙРОШПЕД пътува с групажни пратки до Армения вече всяка седмица. Ние имаме затвърдени взаимоотношения с нашите партньори – Clever Logistics & Transport LLC и изпълняваме доставките в точни срокове.

„Щом пратката пристигне в Армения тя се доставя до митническия терминал, където се разтоварва и представя на митницата и след даване на митническо направление продължава своето движение до получателя. Ако товарът е по-голям като количество, например 10-15 тона, същият се обмитява “на колела” и се доставя от международния камион до получателя“, споделя Евгени Данков Ръководител групажен склад в гр. София.

Групажните камиони преминават по шосе чрез Турция и Грузия или по море чрез ферибота от пристанище Бургас до Батуми (Грузия). С оглед планиране на товарното пространство и гарантиране на своевременна доставка препоръчваме да подавате информация за пратките една седмица предварително.

Развитие на стокообмена между Армения и България

През 2016 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 20.006 млн. щ. долара, като българският износ за Армения е възлязъл на близо 20 млн. щатски долара, докато Арменският внос в нашата страна е 296 хил.щ. долара.

Въпреки спадa в двустранния стокообмен с Армения от 2015 г., в последните години се развиват благоприятни условия за развитие на търговските отношения, поради членството на страната в Световната търговска организация (СТО), с което поема ангажименти за либерализирането на пазара си и създаването на условия за свободна конкуренция и търговия. Една от водещите стокови групи в българския износ за Армения през последните години е медикаментите, с относителен дял, движещ се между 10-15%.

Стратегическото разположение на Армения и Грузия е изключително благоприятно за транзитни пратки. Грузинските пристанища – Поти и Батуми се считат за врата към Кавказките страни: Грузия, Армения, Азербейджан. Ние от Ойрокуриер можем да доставим безпроблемно и сигруно пратки Ви до Армения и Грузия в зависимост от спецификата на товара.

За допълнително информация, заявки и ценови оферти, свържете се с нашия екип:

logistics@eurosped.bg

тел: 0700 19991, 02 9199 191

Recommended Posts