In За нас

Товарооборотът с Франция достига рекордни нива, увеличават се обемите на товарите по износ за Великобритяния, зачестяват запитванията за превоз на групажни пратки от и до Ирландия.

Виж повече:
Търговски вестник, брой 36 (438)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts