In За нас

Елена Михайлова, Ръководител направление Развитие на служителите, подготви кратко и много полезно обучение на тема „Лична финанси“ за служителите на ОЙРОШПЕД. Целта на този кратък семинар е да даде повече увереност при боравенето с пари. Това обучение е част от усилията, които Ойрошпед полага като работодател, защото знаем колко важно е хората, които са част от екипа ни да бъдат уверени не само в професионалните си компетенции и умения на работното място, но и извън него. Успешното управление на личните финанси е една от темите, които предизвикват най-голям интерес и има нужда от допълнителна информация, предвид ежедневните предизвикателства за всеки от нас. За да постигнем баланс в разпределението на темите и времетраенето на семинарите, разработихме и адаптирахме програмата за обученията, която да отговори на най-често задаваните им въпроси, споделя Елена.

По темата „Лична финанси“ се проведоха общо 8 занятия, в които участваха почти 90% от колегите от София. Темите в обучението са разработени да бъдат леснодостъпни и от неикономисти, да провокират идеи и да бъдат приложими в ежедневието, като обхващат основни понятия в планирането и управлението на личните финанси, добри практики, проследяване на потребителските навици, вземането на кредити и заеми, участието в лотарии и хазарт, данъчно и пенсионно законодателство. Водещи бяха Елена Михайлова, Илия Василев, Директор Сигурност и безопасност в Ойрошпед, Даниел Асенов и Биляна Панталеева – консултанти по планиране и управление на лични финанси. Обученията се проведоха на сборни групи, в които бяха включени представители на всички дружества и звена от ОЙРОШПЕД Груп. На базата на анализ на динамиката на работата, семинарите се провеждаха в различни часови пояси в рамките на 2 часа, като по този начин осигурихме възможност повече колеги да участват в обученията.

За мен беше изключително полезно да присъствам на семинара, защото успях да си отговоря на важни въпроси, а също научих и много интерeсни практики, които със сигурност ще приложа в ежедневието си, споделя Никол Вангелова, личен асистент на мениджмънта на компанията. Темите за пенсионното и здравното осигуряване, за вземането на кредит и неговото връщане са в интерес на всеки един от нас, а там има уловки, които няма как да знаеш, ако не си добре информиран. Инициативата беше много полезна за всички колеги, които присъстваха.

Получихме широк отзвук и отлична позитивна обратна връзка от служителите на компанията, разказват от отдел „Човешки ресурси“. Скоро семинарът ще бъде предложен и на колегите от компанията на територията на цялата страна.

Recent Posts
Явор Панталеев - посещение в Турменистан