In Uncategorized @bg, За нас

Дъщерното дружество на ОЙРОШПЕД Груп със сертификат по стандарта GMP +B4

 

Еуроспед груп стана единствената в България компанията, която е сертифицирана да предоставя спедиторска услуга по доставка на фуражи чрез стандарт GMP +B4. Това е поредната гаранция за качеството на услуги в областта на международния сухопътен транспорт и складовата логистика, която дружеството дава на своите клиенти.

Покриването на критериите от международния стандарт е важна стъпка от изпълнението на мисията ни да осигуряваме сигурност и безопасност във веригата за доставки. За сериозния бизнес в лицето на товародатели и всичките ни настоящи и бъдещи партньори, които се занимават с внос и износ на фуражни храни, сертификатът е още един повод да ни се доверят, че „залагат на сигурно“, когато ни поверяват съхраняването и транспортирането на продукцията си, споделят от ръководството на Еуроспед.

 

Стандартът GMP +B4 е гаранция за цялостното качество на логистичната и спедиторската услуга на по време на съхраняването и превозването на фуражи. Еуроспед от години осъществява вноса и износа на фуражи само и единствено със сертифицирани производители. Като част от услугата се включват гаранции за това, че компанията и нейните партньори-превозвачи, са осигурили максимално качество за превенция на рисковете от замърсяване на фуражите, както й:

  • подходящи товарни помещения, изградени от материали, които не допускат замърсяване и лесно се почистват;
  • пълен мониторинг на всеки един етап от дистрибутирането на стоката;
  • управление на риска.

 

Вносът и износът на фуражи става все по-контролиран процес в Европа. Като отговорна организация се придържаме стриктно към законовите и нормативните изисквания и към изискванията на стандартите, по които сме сертифицирани. За нас, не по-малко от клиентите, които ни се доверяват, е важно стоката, за която осигуряваме транспорт, да достига напълно невредима до своя получател. Никога не забравяме, че сме част от един затворен процес, който крие подводни камъни, затова чрез прилагането на стандартите се стремим да предвидим и да сведем до минимум възможните рискове.

Recommended Posts