In За нас

Явор Панталеев, председател на УС на Националното сдружение на български спедитори и търговски управител на „Ойрошпед Груп“ и Костадин Богдански, генерален директор на офиса на Ойрошпед в Русия се срещнаха с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

По време на срещата беше обсъдено състоянието на транспортния сектор в България и възможностите, които той предоставя за развитието на българската икономика като цяло. Участниците в срещата се обединиха около концепцията, че основната задача на фирмите, работещи в спедицията и логистиката, е да подкрепят местните производители в увеличаване на конкурентоспособността им на международно ниво като осигурят по-бърз, качествен и надежден превоз на стоките.

Акцент по време на срещата бяха възможностите, които открива транспортния коридор Балкан Експрес за доставка на стоки от и до Русия, който Ойрошпед Груп управлява. Групажната линия работи успешно вече над година и има сериозно участие в стокооборота между двете страни.

Българският бизнес проявява сериозен интерес към разширяване на търговските си възможности в Руската федерация, споделя Костадин Богдански. В подкрепа на това е и фактът, че през януари 2020 година беше проведена среща на партньори от Търговското представителство на Русия в България с местни фирми.

Необходимостта от дигитализация на транспортния процес, редица промени в нормативната база, касаеща складовата и транспортната дейност, също бяха обсъдени по време на разговора. Българската търговско-промишлена палата предложи съдействие на Националното сдружение на българските спедитори за решаване на най-належащите проблеми на транспортния сектор, както и подкрепа за задълбочаване на партньорските отношения с организации от Руската федерация.

Recent Posts