In За нас

Дружеството в Русия, представено от генералния директор г-н Костадин Богдански, участва във форум TransRussia 2019 в Москва. На срещата на Националния съюз на експертите в областта на транспорта и логистиката ООО Ойрошпед бе удостоверен със сертификат за членство.

 

Ойрошпед участва за първа година като почетен гост на годишната среща на съюза. Националният съюз на експертите в областта на транспорта и логистиката обобщи първата година от работата с подробен анализ на дейността си на откритата годишна среща „Два ключа за транспортната индустрия: бизнес и правителствен опит в подобряването на регулаторната област в Русия” на Международното изложение за транспорт, логистични услуги и технологии.

Участие в тазгодишната среща взеха: Заместник-министър на транспорта на Руската федерация Алексей Семенов, заместник-началник на Федералната служба за надзор в областта на транспорта Асланбек Ахохов, генерален директор на ФБУ „Агенция за автомобилен транспорт” Алексей Двойних, генерален директор на „РТ-Инвест” ЕООД, директор на Асоциацията Дигитален транспорт и логистика ”Антон Замков, ръководител на Центъра за развитие на потребителския пазар в СКОЛКОВО бизнес училище Иля Ломакин-Румянцев, както и широк кръг от представители правителството, бизнеса и експертна общност.

Събитието бе открито с тържествена церемония по подписването на меморандума за сътрудничество между Асоциацията на руските специалисти в промишлеността и Асоциацията за дигитален транспорт и логистика. В рамките на сътрудничеството страните възнамеряват да работят заедно за създаването на дигитална платформа за транспортния комплекс на Руската федерация.

По време на презентацията си Алексей Семенов, заместник-министърът на транспорта на Руската федерация, направи предложение на Асоциацията на руските специалисти в промишлеността да се присъедини към работната група по дигитализация, както и да включи експерти от съюза в основните работни групи на Министерството на транспорта на Русия по приоритетните области на дейността на асоциацията.

Олга Федоткина, изпълнителен директор на СЕЛ, представи доклада за работата на Съюза през 2018 г. и посочи основните области на дейност за 2019 г. По време на изказването си ръководителят на асоциацията посочи необходимостта от съвместна работа на широк кръг от бизнес среди заедно с властите за подобряване на регулаторната област и развитието на транспортната и логистичната индустрия в Русия.

Годишната среща приключи с връчването на официалните сертификати за членство на участниците.

„За нас е голяма чест да получим свидетелство от най-големите експерти в логистиката и транспорта в Русия. Това е показател, че дружеството ни се развива успешно и е в полза както на международния, така и на вътрешния логистичен бизнес на страната. Горд съм, че сме част от тази асоциация, че ще почерпим опит от най-добрите в бранша. Признанието е от голямо значение за нас!“, коментира г-н Богдански след годишната среща.

 

За националния съюз на експертите в сферата на транспорта и логистиката в Русия

Целта на експертите по транспорт и логистика в Русия е формиране на условия за устойчиво развитие на агропромишлеността, храната, търговията, товарният транспорт, логистиката, съобразени с баланса на интересите в стоковата верига от доставчици на суровини до крайните потребители, консуматори.

А някои от отговорностите, които си поставят пред тях са:

  • Съдействие при осъществяване на държавната политика в областта на логистиката и товарния транспорт, участие в оценката на законодателните инициативи, секторни стратегии и програми.
  • Разработване на съгласувани подходи и предложения за подобряване на законодателството и регулаторните практики в съответните отрасли, както и в областта на данъчните, митническите и други сфери.
  • Участие в развитието на държавната политика в областта на логистиката, включително товарния транспорт. Координиране на интересите на всички страни. Развитие на колективните позиции в областите на индустрията, оценка на предпочитанията и рисковете при различните сценарии и тенденции.

 

 

 

 

 

*Източник: http://selunion.ru/godovoye-sobranie

Recommended Posts