In За нас

Уважаеми клиенти и партньори, за Ваше улеснение публикуваме всеки месец информация за такса гориво.

Такса гориво за м. януари 2023 г.:  10%.

 

За повече информация можете да ни потърсите на обичайните контакти:

1592 София, бул. Христофор Колумб 56
тел: 0700 19991, 02 9199 191
факс: 02 9199 199, 02 9199 119
е-mail: logistics@eurosped.bg

Recent Posts