Текстилната промишленост в България е силно развита, редица световноизвестни марки са възложили производството на висша мода на български производители. Ойрокуриер разполага с необходимите превозни средства за транспорт на дрехи на закачалки, а разпределителните ни центрове са оборудвани с необходимите средства за разтоварване и натоварване на дрехи на закачалки от един камион в друг при запазване качеството на дрехите.