In За нас

Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед Груп:
Туркменистан и Средна Азия имат голям потенциал за увеличаване на транзитния поток от стоки през България и за разширяване на експортните възможности на българския бизнес

 

В средата на август бяхте част от националната бизнес делегация, която посети Туркменистан. Какви са възможностите, които видяхте за българския бизнес?

Пътувах до Туркменистан по линия на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (между другото искам да им благодаря за добрата организация). Целта на посещението бе участие в Първия каспийски икономически форум. Българския бизнес пътува заедно с редица представители на държавната администрация, водени от министър-председателя, което е заявка за възможностите, които могат да се разкрият пред икономиката ни, особено в транспортния сектор.

Туркменистан се оказа изключително интересен пазар с огромни планове за развитие в близките години. Държавата по официални данни е с 5.7 милиона жители, като според различни източници там живеят по-малко хора. Брутният им вътрешен продукт е 103 милиарда долара, като се отчита над 6% среден годишен ръст. Нивото на безработица е доста ниско – около 3%, който показател също е официален и е възможно да се различава от реалността. Инфлацията се явява известен проблем от една страна – тя е около 8%. Но от друга е показател за развитието на страната и желанието на местната икономика да инвестира и да догонва останалите държави от Средна Азия. Достъпът до валута за разплащания е ограничен и това вероятно представлява най-голямата трудност за развитие на експорта ни натам.

Туркменистан е позната в България и по света като голям производител на газ и нефт. Но страната има и добре развит аграрен сектор (водещи са например в производството на памук, произвеждат пшеница, домати, лук, картофи), имат изградени заводи за торове. Страната има традиции в текстилната промишленост и отчасти в машиностроенето.

Експанзията на местната им продукция неимоверно ще бъде насочена освен към Азия, и към Европа, а България може да се превърне в успешен и рентабилен транзитен коридор, ако подходим далновидно. В България могат да бъдат складирани техни стоки, които бързо и икономично да достигат до потребителите в Европа.

Към момента Туркменистан е по-скоро затворен към външния свят, но се усеща желание, както на местното управление, така и на представителите на бизнеса, да отворят вратите си към Азия и Европа.

По отношение на вноса на стоки, българските стоки вярвам, че биха се приели добре в Туркменистан. В последните години в Ойрошпед създадохме редица възможности за доставки на групажни пратки от Европа през България до редица страни в Средна и Централна Азия. По този начин подкрепяме износа на всички държави в Европа, така че да могат да изпратят и малки количества стоки при изгодни условия. Това им дава възможност да започнат бизнес там, тъй като всеки старт е свързан с изпращане на мостри. Групажните превози също способстват за намаляване на количеството оборотни средства за комапнитте, тъй като имат възможност да доставят бързо и ефективно малки количества стоки, вместо да ги държат на склад.

Явор Панталеев

Явор Панталеев по време на Първия каспийски икономически форум

 

В рамките на посещението си реализирахте срещи с представители на местния бизнес и посетихте част от големите им логистични терминали. Какви са впечатленията ви?

Доста впечатлен съм от международното пристанище Туркменбаши. Там са инвестирани на 1.5 милиарда долара. Капацитет му е 17 милиона контейнера годишно, като едновременно може да обслужва 17 кораба. Складовите площи в него са почти 150 000 кв. м. Инфраструктурата му е доста модерна и дава големи възможности.

На неговата територия се проведе международно изложение за иновационни технологии, където се срещнах с множество туркменистански спедитори и превозвачи, с представители на туркменските железници, с местните митнически власти.

Беше организирана и кръгла маса Туркменистан-България, която бе открита от министъра на финансите и икономиката на Туркменистан и от министъра на икономиката на България. След нея проведох среща с местната логистична асоциация.

 

Какви са плановете ви за развитие на транспортните линии с Туркменистан?

В Ойрошпед имаме сериозна иновационна програма. Част от нея включва разработването на нови транспортни коридори и връзки по суша, въздух и вода. Планираме откриването на групажна линия от Европа през България до Туркменистан. Така ще съдействаме за подобряване на услугите ни в Средна Азия. Това е естествена стъпка за нас след успешно разработените ни линии в Грузия, Иран, Азербайджан.

Работим и в посока извършване на комбинирани преводи от Китай, Киргизия, Узбекистан и Туркменистан през Каспийско и Черно море до Европа и обратно. Така помагаме на българския и европейски бизнес да реализира плановете си успешно.

Recent Posts
Техеран