In За нас

pr_tv_graphics

По данни на Министерството на икономиката през 2014 година Руската федерация заема второ място във външнотърговския стокообмен на България (9,3% от общия стокообмен, в т.ч. 2.4% от износа и 15,2% от вноса). В класацията на в. Капитал за най-големи търговски партньори на България извън ЕC от началото на 2015 година, Русия се нарежда на трето място след Турция и Сингапур. Анализът на обема превозвани товари от и до Русия, съпоставено с Турция за десетгодишен период показва тенденция към изравняване в периода 2007 – 2009 година и голяма разлика в обемите в полза на Турция в периода 2010 – 2014 година (виж графиката).

От България за Русия се изнасят предимно медикаменти и се внасят нефтени масла и нефтен газ. Над 90% от вноса се формира от минерални продукти и горива. По-малките обеми на конвенционалните стоки в комбинация с огромната територия на Русия прави дестинацията не особено популярна сред превозвачите и спедиторите в България. Затова в бранша остават малко фирми, които предлагат регулярни транспортни решения от и до Русия.

„Когато става дума за Русия, ние се стремим да гарантираме по-скоро сигурността на доставка, а не толкова транзитното време. Всяка седмица от България отпътуват групажни автомобили за Русия и страните от ОНД (Армения, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова). Чрез мрежа от партньори успяваме да доставим пратките буквално до всяка точка на тези територии.” – коментира Силвия Георгиева от международна автомобилна спедиция ОЙРОШПЕД.

Виж повече:
Търговски вестник, брой 6 (2016)
Софийска търговско-промишлена камара
Групажни линии: Русия, Армения, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова

Recommended Posts