In За нас

Явор Панталеев, прокурист на ОЙРОШПЕД АД, взе участие в „Десетия конгрес на източно европейските спедитори и логистични оператори” на 26 – 27 май 2011 в Истанбул с доклад на тема „Хоризонтално коопериране в автомобилния транспорт”.

Основната идея,застъпена в доклада, е че хоризонталното коопериране дава възможност за оптимизиране на транспортните разходи и гъвкави решения, както за доставчиците на спедиторски и логистични услуги, така и за крайните им клиенти.

Recommended Posts