In За нас

p16-1

На 22.03.2016 г. е учреден постоянен Комитет „Транспорт и Логистика” към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.

Взето е решение комитетът да бъде ръководен от трима съпредседатели:

  • г-н Христо Христов, член на УС на КРИБ и президент и изпълнителен директор на „Дискордиа” АД
    /отговаря за направление превоз на товари/;
  • г-н Явор Панталеев, прокурист на „Ойрошпед” АД
    /отговаря за направление логистика/;
  • г-н Ивайло Константинов, генерален мениджър на „Юнион Ивкони” ООД
    /отговаря за направление пътнически превози/.

Основните проблеми, върху които комитетът ще фокусира своята работа са: необходимостта от промяна на нормативната уредба, регулираща транспортния сектор, защитата на интересите на бизнеса в ЕК, подобряването на взаимоотношенията със съседните на България страни, както и със страните от ЕС, работата с отговорните държавни институции, подготовката на кадри, необходимостта и възможностите за учредяване на единна браншова камара на превозвачите в България.

Виж повече: сп. Логистика (logistika.bg)

Recommended Posts