Правим логистика, изграждаме устойчивост!

Повече от 30 години нашата МИСИЯ е да бъдем универсален лидер в логистиката, изграждайки дългосрочни взаимоотношения с всички колеги, клиенти, партньори и доставчици, базирани на доверие и позитивно взаимодействие, да формираме организационна и управленска култура, основана на ценности, да подпомагаме развитието на местните икономики, конкурентоспособност и общество.

‌Нашата ВИЗИЯ е чрез постоянни подобрения по метода на отворената иновация да осигуряваме дългосрочен растеж и даваме добавена стойност на цялото общество. Вярваме, че нашата стратегическа цел е постижима тогава, когато сме близо до нашите клиенти и изграждаме отношения основани на принципите приятелство, съпричастност и гъвкавост, така че да намираме заедно най-добрите решения за развитието на бизнеса им, като търсим алтернативи и растем заедно с тях.

Качеството на предлаганата услуга гарантираме чрез постоянна инвестиция в изграждане на системно мислене и познание у нашите колеги и партньори. Налагаме най-новите утвърдени международни стандарти, като разработваме и внедряваме иновативни продуктови и технологични решения за отрасъла.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 • честност, откритост и почтеност в отношенията
 • уважение към хората
 • всеотдайност и ангажираност към ежедневните дейности
 • доверие помежду ни
 • работа в екип
 • отговорност към всичко, което правим
 • гордост от постиженията и взаимоотношенията, които градим
 • постоянно учене и развитие.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ вече повече от трийсет години са:

 • грижата за и отговорността към хората
 • индивидуалното отношение към клиента и грижата за удовлетворяване на изискванията и потребностите му
 • стремеж към перфектна работа в интерес на клиента
 • успешното интегриране на европейския пазар
 • точността и коректността
 • специалните преференции за дългогодишни клиенти и за ефективните бизнес партньорства
 • работата с мисъл и грижа за околната среда.
ЖП превози в България в мрежата на Maersk
vtl_snimka_1200x1200_fb