In За нас

ОЙРОШПЕД бе одобрена за пълноправен член на Германо-българската търговско-индустриална камара.

Вече 30 години ОЙРОШПЕД съдейства на редица компании от България и Германия да осъществяват успешно бизнес помежду си.

Причината да станем член на една от най-реномираните търговски организации е възможността да разширим бизнес контактите си, както и клиентите си в Германия, коментира Стоян Стоянов, управител на ОЙРОШПЕД Груп.
С участието си в нея ще подкрепим експортната дейност на нашите клиенти от България като им съдействаме при управлението доставките и ги информираме за актуалните новини около търговските политики в една от най-развитите европейски икономики, допълва той.

ОЙРОШПЕД ежедневно осъществява множество услуги в областта на транспорта и логистиката, с които съдейства на българските фирми при експортната им дейност в Германия. Компанията предлага:

  • Регулярна групажна линия между България и Германия;
  • Складови и логистични услуги;
  • Митнически услуги;
  • Превоз на специални товари
  • И други.

Стокообменът между България и Германия
Германия е сред най-големите търговски партньори на България през последните десетилетия. Стокообменът между двете държави е 8,458 млрд. евро за 2019 година. Износът към Федералната република е 4,407 млрд. евро, а вносът е 4,050 млрд. евро. Традиционно стокообменът между двете държави отбелязва ръст, отчитат от Министерството на икономиката.
Текстилните изделия, облеклата, машините, електрониката и благородните метали държат най-голям дял в износа от България към Германия. При вносът най-съществен принос имат машини и апарати, текстилни изделия и облекла, електроника, транспортни средства, химически и фармацевтични продукти. Преките чуждестранни инвестиции от Федералната република в България са почти 170 милиона за 2019 година, сочат още данните.

Германо-българската индустриално търговска камара
ГБИТК е сред най-реномираните бизнес организации в страната. Камарата обединява компании от различни сектори. В нея членуват едни от водещите фирми, които осъществяват дейност в България. ГБИТК съдейства на своите членове за намиране на търговски партньори в България и/или Германия. Също така организацията е активна при подкрепа на компании от двете държави при стартиране на дейност. Българските фирми могат да се възползват от съвети и полезна информация при регистрация на фирма във Федералната република, данъчна и законодателна информация, счетоводни услуги. ГБИТК регулярно публикува пазарни секторни анализи за стокообмена между двете държави. Камарата ежегодно организира и бизнес събития в страната, както и съдейства за участието на български компании във водещи изложения в Германия.

При интерес от транспортно-логистични услуги от, до и в Германия, моля да се свържете с нашия екип на:
0700 19991
logistics@eurosped.bg
DE@eurosped.bg

Recent Posts