In За нас

Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед, беше избран с единодушие да поеме поста Председател на НСБС – Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика. Изборът му беше гласуван по време на проведеното Общо събрание през изминалата седмица. Г-н Панталеев беше член на УС в предишния мандат.

Това е поредният успех за Явор Панталеев, който през последните години работи усилено за подобряване на имиджа на дружествата от групата на Ойрошпед, но също така и за развитието на българските спедиторски и логистични услуги в Европа и света.

Защитата на интересите на българския спедиторски бранш в условията на все по-сериозен международен натиск ще е сред основните приоритети на Явор Панталеев в ролята му на председател на НСБС. В това число влизат разработването на нови законодателни и нормативни промени, установяването на стандарти и добри практики на работа, консултации с експерти от различни нива в държавната администрация и Европейската комисия, участие в междусекторни работни групи и други.

Подобряването и повишаването на ефективността на транспортнологистичните услуги ще е друга цел на новия председател. Идеята е да бъдат разработени и промотирани сред компаниите от сектора различни иновации, които насърчават интермодалността и развитието на цялостна устойчива транспортна система. Реализирането на тази цел ще увеличи доверието в местните компании и ще ги направи по-конкурентноспособни на международния пазар. Подобен подход би повишил доверието в българските спедиторски компании и в международен мащаб.

Явор Панталеев в качеството си на председател на асоциацията ще лобира и за побързото и ефективно внедряване на иновации и интегрирането на нови логистични услуги на българския пазар чрез обмяна на опит с водещи международни компании и адаптиране на успешни практики. С това, убеден е той, ще се повиши конкурентоспособността не само на местните компании от сектора на спедицията и логистиката, но и на българската икономика като цяло.

Привличането на младите хора към професиятаСпедитор е друга тема, към която Явор Панталеев ще насочи вниманието на членовете на организацията. Това е проект, към който Явор Панталеев доказано през годините има афинитет с участието си в редица благотворителни мероприятия. Целта е спедиторската професията да стане по-атрактивна и към нея да има по-сериозен интерес от страна на завършващите образованието си студенти и на утвърдени специалисти. Успоредно с това новият председател ще работи и за обмяната на опит между отделните членове на асоциацията, така че съвместно отделните компании да позиционират професията като атрактивна за експерти от различни области.

Предизвикателствата, пред които ще бъда изправен са големи. Сигурен съм, че ми предстоят много нови възможности и важни решения. Заедно с всички членове на съюза ще работим в полза на българската транспортна и логистична мрежа. Ще продължаваме да подобряваме процесите в нейната организация, както и изготвяме стратегии за бъдещите икономически промени, които ще засегнат нашия сектор.“, коментира от своя страна Явор Панталеев.

 

Явор Панталеев е прокурист на Ойрошпед груп. Той е трето поколение спедитор. Завършил е бакалавърска степен “Спедиция, транспорт и логистика” в дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Льоррах, Германия. По време на следването си е изкарал стаж във водещ логистичен бранд в Швейцария. Завършил е и магистратура с профил “Мениджмънт за организационно съвършенство” в Училище по мениджмънт към НБУ. Почти целият му трудов стаж минава в Ойрошпед груп, където минава през различни работни позиции. Благодарение на неговата отдаденост към работата, най-старото транспортно дружество в страната затвърди и разшири позициите си като лидер в областта на спедицията и логистиката не само в България, но и в чужбина.

Отиващата си 2018-та година беше много успешна за “Ойрошпед Груп” под ръководството на Явор Панталеев. В рамките на годината дружествата от групата успяха да разширят международното си присъствие и партньорства. Ойрокуриер стана международен представител за България на една от най-големите в световен мащаб куриерски фирми – Skynet Worldwide Express. Групата откри и дружество на територията на Русия и разкри експресна транспортна линия София – Москва – София. Компанията разшири и услугите си в Каспийския регион и страните от Близкия Изток. Представители на дружеството бяха поканени и участваха в работни групи на Лондонската борса.

Recommended Posts