Услуги с добавена стойност

Добрата услуга в областта на транспорта и логистиката не включва само сигурна и навременна доставка на пратките и тяхното надеждно складиране. В много случаи се налага да извършим допълнителни дейности, които от една страна спестяват на клиентите време и усилия, а от друга – добавят стойност към предлаганите от тях стоки и услуги.

 

Услуги с добавена стойност:

  • Опаковане, преопаковане, палетизиране и етикиране на пратки
  • Фумигиране на дървени опаковки и заверка на фито сертификат
  • Товарно-разтоварна обработка
  • Консултантска дейност относно осигуряване на авио и морски транспорт

услуги с добавена стойност