In За нас

Приблизително 140 чешки и 49 български фирми правят 75% от външнотърговския стокообмен между България и Чехия. За последните четири години товарооборотът от Чехия за България е нараснал повече от четири пъти, с по-бавни темпове расте товарооборотът в обратната посока. Налице е потенциал за повишаване на износа в областта на машиностроенето и автомобилостроенето, електрониката и електротехниката, хранително-вкусовата, текстилната и трикотажна промишленост…

Виж повече:
Търговски вестник, брой 37 (439)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts