0

Нови тол такси от 1 юли 2023 г.

Считано 1 юли 2023 г. влизат в сила по-високи тол такси за тежкотоварните автомобилни превози, съгласно решение на Министерски съвет от края на миналата година: Увеличението на тол таксите ще се [...]