In За нас

18.06.2014г., Парк Хотел Москва, София

„В бизнеса да обичате своите клиенти означава да спечелите тяхната лоялност, като им осигурявате голяма стойност и се докосвате до техния дух и чувства“ – Филип Котлър

На 24 годишнината от създаването на ОЙРОШПЕД отпразнувахме един от най-важните принципи за успех в съвместната работа с клиенти, партньори и колеги – уважението. „То поражда всичко друго!“.

В условията на разединен свят по-добре живеят тези, които са обединени. В ОЙРОШПЕД осъзнаваме това. Ние вярваме, че общият интерес и зачитането интереса на другия са основните движещи сили на взаимния прогрес. Затова празнувахме и ще празнуваме задно с клиенти и партньори удовлетворението от споделените успехи!

Искрено благодарим!

 

Recommended Posts