В Ойрошпед развиваме 4PL услугите на територията на Балканския полуостров, като стратегията ни е да работим изцяло с партньори в страните извън България.

Аутсорсингът е част от успеха на всяка организация. Дейностите, които са от ниска стратегическа и от висока оперативна стойност за предприятието, е препоръчително да се възлагат на външни изпълнители. За повечето производители и търговци логистичните услуги попадат в тази категория. Те могат да произведат конкурентно предимство за клиента, но обикновено не са сред основните характеристики на стоката, които увеличават значително усещането за нейната ценност. Все още е широко разпространена стратегията за възлагане на транспортни/спедиционни услуги чрез проверка на пазара при всяка отделна заявка – трудоемък процес, който след внимателен финансов анализ и оценка на риска, в повечето случаи се оказва нерентабилен.

Препоръчваме няколко стъпки на производителите и търговците, които могат да доведат до оптимизиране на разходите и до възможност за увеличение на продажбите, което довежда до освобождаване на повече ресурс за дейности, свързани с намиране и обслужване на клиенти.

• Разпишете нуждите си от логистични услуги, идентифицирайте повтарящите се. Те подлежат на аутсорсинг и автоматизация на работата ви с еднократно усилие, така че да успеете да насочите вниманието на служителите си към доходоносни дейности, свързани с клиентите ви.

• Съставете каталог с изискванията си, опишете какво, кога и как очаквате да направим ние от Ойрошпед. Поставете ни измерители за успех (ключови показатели за изпълнение), които са критични за вас и пряко могат да окажат влияние върху бизнеса ви.

• Оценете рисковете и възможностите. Освен финансов анализ възложете изготвянето и на правна оценка. Дайте си равносметка до какви промени за вашия бизнес, вашите служители и клиенти би могла да доведе тази промяна, нека планираме промяната заедно. Повечето проекти, колкото и да са добри, се провалят поради подценяване на тази стъпка.

• Съставете вашето запитване в таблична форма, бъдете подробни. Опишете изискванията си и критериите, които сте дефинирали. Съставете таблицата по начин, който ще ви позволи бързо и лесно да анализирате и сравните резултатите.

• Разпишете процедури и инструкции за съвместната ни работа. Ще ги обсъдим и изпробваме в реална обстановка.

• Заедно ще правим регулярни взаимни срещи за обсъждане на дейността и най-вече за търсене на възможности за оптимизации на процесите. Бъдете откровени и споделяйте идеите си открито ed-italia.com. Това е начинът да постигнем успех в нашето партньорство.

• Споделяйте ресурсите си с нас, най-вече вашите познания. Ако сте част от международна компания посетете съвместно с нас офиси в други държави за обмяна на опит и добри практики. С удоволствие ще участваме във вашите обучения и събития, които касаят сътрудничеството ни или биха могли да доведат до подобряване на работата и обслужването на клиентите ви.

Стъпките са подходящи както за възлагане на транспортни услуги, така и за складиране и манипулация на стоки и свързаните с това услуги. Предмет на аутсорсинг към Ойрошпед могат да бъдат и услуги като фактуриране, проверка и управление на входящите парични потоци, управление на наличностите, пълно администриране на входящите стокови потоци, поемане и изпълнение на поръчките от продажби и множество други услуги. Практиката показва, че аутсорсингът на комплексни услуги предполага увеличаване на разходите ви в началото и тяхната оптимизация след първата година от съвместната ни работа.