0

4PL и аутсорсинг

В Ойрошпед развиваме 4PL услугите на територията на Балканския полуостров, като стратегията ни е да работим изцяло с партньори в страните извън България. Аутсорсингът е част от успеха на всяка [...]