In За нас, Регулации

Ойрокуриер ООД и Ойролог ЕООД успешно преминаха процеса на оценка по SQAS*(Safety & Quality Assessment for Sustainability)

Оценките за устойчивост на безопасността и качеството (SQAS) на Ойрокуриер ООД и Ойролог ЕООД се проведоха в периода 26.02 – 01.03.2024 г.

По време на оценката, обект на проверка бяха системата за управление в организацията, както и спазването на изискванията по отношение на качество, здраве и безопасност при работа, опазване на околната среда, сигурност, вкл. информационна сигурност и корпоративна социална отговорност.

Горди сме да споделим удовлетворяващите крайни резултати за двете дружества:

  • за Ойролог ЕООД е 96,6%
  • за Ойрокуриер ООД е 88.6%.

Тези резултати във висока степен гарантират на нашите клиенти и партньори, че по веригата на доставки операциите се извършват безопасно и с грижа за околната среда, безопасността и здравето на служителите и на гражданите.

 

*Забележка: SQAS е система за оценка на доставчици на логистични и транспортни услуги и дистрибутори, създадена от CEFIC (Европейският съвет за химическа индустрия). Преминалата оценка беше по версия на въпросника на SQAS от м. октомври 2023 г.

Recommended Posts