0

Оставаме българска фирма, която си партнира със сходни фирми от Европа, БТП

Оставаме българска фирма, която си партнира със сходни фирми от Европа, „Логистиката в България”, първо издание, Българска транспортна преса, 2015 Въпреки като цяло негативните обществени нагласи [...]