0

Ново Молдова: групажна линия България-Молдова

ОЙРОШПЕД Груп чрез дъщерното дружество Еуроспед ЕООД има редовна групажна линия за транспорт на пратки по износ от България за Молдова (през Румъния). Групажните автомобили отпътуват ежеседмично, [...]