0

Германия е основен пазар за българските стоки

Стокооборотът с Германия за 2014 г. е 12,1% от общия стокообмен на България. Това я нарежда на 1во място по износ и на 2ро място по внос след Русия. По обемпревозвани товари, страната заема 4то [...]